• Badania psychotechniczne

  Oferujemy Państwu specjalistyczną diagnostykę psychologiczną w dziedzinie sprawności psychofizycznej, wymaganej w sposób szczególny w danych grupach zawodowych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia badań w siedzibie Klienta.

  Naszą ofertę kierujemy do:

  1. Kierowców

  – zawodowych (wszystkie kategorie prawa jazdy ….)
  – prowadzących pojazdy w celach slużbowych
  – prowadzących pojazdy uprzywilejowe
  – instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  – kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  – prowadzących tramwaje
  – ze skierowaniem od lekarza lub Komendy Policji
  (przekroczenie 24 punktów karnych, zatrzymanie podczas prowadzenie pod wpływem alkoholu lub innych środków, sprawców wypadku z rannymi lub zabitymi)

  2. Osób wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

  – operatorów sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi), wózków widłowych, żurawic, suwnic oraz wszelkiego innego sprzętu, którego użycie związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań psychologicznych
  – osób pracujących na wysokości
  – osób pracujących na stanowiskach górniczych.

  Czas i przebieg badania: proces całego badania zamykamy w jeden dzień. Samo badanie trwa ok 1 – 2h (w zależności od stanowiska pracy) Po jego zakończeniu szczegółowo przedstawiamy badanemu uzyskane wyniki oraz wydajemy odpowiednie orzeczenie na oryginalnym druku.

  CENNIK:

  Kandydaci na kierowców oraz kierowcy zawodowi w ramach wszystkich kategorii – 150zł
  Kierowcy skierowani przez Policję/Prezydenta Miasta/Starostę – 150zł
  Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych w ramach kat. B – 120zł
  Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu w ramach jednego stanowiska – 90zł
  Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu w ramach dwóch i więcej stanowisk – 100zł
  Górnicy w ramach jednego stanowiska – 100
  Górnicy w ramach dwóch i więcej stanowisk – 120
  Zjawisko olśnienia i widzenia zmierzchowego – 50zł

  Istnieje możliwość negocjacji ceny dla firm zatrudniających większą liczbę pracowników.


  Copyrights ©

  SelfMed

  Projekt i wykonanie:

  SelfMed